Resevillkor

I samband med att du betalar in handpenning för en Tour Pacificresa (till oss direkt eller via en återförsäljare) så ingår du ett bindande avtal med oss. Läs igenom våra resevillkor innan du ingår avtalet så att du är medveten om dina rättigheter och skyldigheter. Notera att vi har olika resevillkor, dels för endast flygbiljetter och dels för paketresor. 

Resevillkor vid flygresa
SRF´s och Tour Pacifics villkor vid paketresor
Slutbetalningen skall vara Tour Pacific tillhanda senast 14 dagar före avresan.

Tour Pacifics policy för behandling av klagomål
 
Share |
© Tour Pacific Scandinavia AB | Box 1090 | Sundstorget 3 | 251 10 Helsingborg | Sverige | Tel: 042-17 95 00 | Fax: 042-14 30 55 | E-Mail: travel@tourpacific.se