Tour Pacifics rekommendationer om pass och visum

Pass, visum och inresetillstånd

OBS: I pandemitider råder stränga restriktioner och krav för att få resa till de flesta länder som är öppna. Vi på Tour Pacific uppdaterar oss regelbundet för att kunna ge våra kunder 100% korrekt information så våra kunder får en behaglig och stressfriresa. 

Det är varje resenärs ansvar att kontrollera att passet är giltigt. Namnet i flygbokningen måste överensstämma exakt med namnet i passet. Tänk särskilt på detta inför exempelvis en bröllopsresa. Många länder kräver att passet gäller minst 6 månader efter planerat hemresedatum samt att det finns minst en tom sida i passet. Svenska medborgare behöver visum eller turistkort för resa till Australien (ordnas av Tour Pacific). För resor till Dubai, Madagaskar och Bali/Indonesien får man visum vid inresa.

Resenären ansvarar själv för att åtfölja passregler och krav på visumansökningar för de länder som ska besökas eftersom förändringar kan förekomma. Resenärer utan svenskt medborgarskap uppmanas att extra noga kontrollera visumkrav på såväl transitdestinationer som slutdestination.

Destinationer

Australien: Visum behövs, detta ansöks via Tour Pacific. Giltigt i 90 dagar. Passet ska vara giltigt 1 månad efter hemkomst.

Bali/Indonesien: Visum ordnas vid inresan, 32 USD och giltigt i 30 dagar. Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Notera att provisoriska pass inte godtas för inresa i Indonesien, inte heller om man ordnar visering i dem i förväg.

Cooköarna: Visum behövs ej för vistelser under 31 dagar, men utresebiljett måste kunna uppvisas. Passet ska vara giltigt 6 månader efter hemkomst.
Dubai/Förenade Arabemiraten: Visum krävs. Nordiska medborgare erhåller visum vid ankomsten utan kostnad. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader vid ankomsten och inga provisoriska (rosa) pass accepteras. OBS! Om passet innehåller israeliska stämplar, vänligen kontakta Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm.

Fiji: Visum behövs ej för vistelse under 4 månader. Passet ska vara giltigt 6 månader efter hemkomst.

Indien: Visum behövs och ansöks via E-visa online https://indianvisaonline.gov.in  Detta görs 30 - 4 dagar innan avresa. Avgift ca 50 USD. Visumet är giltigt i 30 dagar. Passet ska vara maskinellt läsbart och giltigt minst 6 månader efter hemkomst.

Madagaskar: Visum ordnas vid inresan, 25 USD och giltigt i 30 dagar. Utresebiljett kan behöva uppvisas. Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.

Maldiverna: Visum behövs ej för vistelse under 30 dagar, men utresebiljett och hotellbekräftelse måste kunna uppvisas. Beroende på vilket flyg man reser med måste i regel passet vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst. OBS: sedan 17 juli 2020 krävs inresetillstånd och hälsodeklaration för att få komma in i landet. Dessutom kan förutsättningarna ändras med kort varsel. Kontakta gärna Tour Pacific någon dag innan du ska resa för att försäkra dig om att du har alla dokument som krävs.

Mauritius: Visum behövs ej för vistelse under 90 dagar, men utresebiljett och hotellbekräftelse måste kunna uppvisas. Beroende på vilket flyg man reser med måste i regel passet vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.

Nya Zeeland: Fr o m 1 oktober 2019 inför Nya Zeeland ett obligatoriskt inresetillstånd ett s k NZeTA. Varje resenär måste själv ansöka i förväg om NZeTA. Avgiften är via deras hemsida 12 NZD/person eller via deras App 9 NZD/person. Appen laddas ner grattis. Avgiften betalas med kreditkort vid ansökan. Därutöver tillkommer även en turistskatt (IVL) på 35 NZD/person som även den betalas i samband med ansökan av NZeTA. Viktigt att ansökan görs via denna länk; immigration.govt.nz/nzeta Inresetillståndet är giltigt i 2 år såtillvida du har samma pass. Nytt pass innebär ny ansökan om NZeTA. Passet ska vara giltigt 3 månader efter hemkomst.

Qatar: Nordiska medborgare erhåller visum vid ankomsten utan kostnad. Vid kortare uppehåll än 8 timmar behövs inget visum. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader vid ankomsten och inga provisoriska (rosa) pass accepteras. 

Samoa: Visum behövs ej för vistelse under 60 dagar, men utresebiljett måste kunna uppvisas. Passet ska vara giltigt 6 månader efter hemkomst.

Seychellerna: Visum behövs ej för vistelse under 30 dagar, däremot måste en utresebiljett och hotellbekräftelse måste uppvisas. Beroende på vilket flyg man reser med måste i regel passet vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst. OBS: Du måste ansöka om inresetillstånd innan du åker till flygplatsen. Strikta regler kring vaccination, negativt PCR-test mm gäller. 

Singapore: Visum behövs ej för vistelse under 3 månader. Utresebiljett kan behöva uppvisas. Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.

Sri Lanka: Visum behövs, som svensk medborgare kan du ansöka online om inresetillstånd via det elektroniska viseringssystemet (ETA), http://www.eta.gov.lk/slvisa/. Giltigt i 30 dagar. Passet ska vara giltigt 6 månader efter hemkomst. OBS: Du måste ansöka om inresetillstånd innan du åker till flygplatsen. Strikta regler kring vaccination, negativt PCR-test mm gäller. 

Tahiti: Visum behövs ej för vistelse under 90 dagar, men utresebiljett måste kunna uppvisas. Passet ska vara giltigt 3 månader efter hemkomst. OBS: för resa via USA gäller nya, strängare regler och så även för att få komma in i Franska Polynesien. 

Tonga: Visum behövs ej för vistelse under 31 dagar, men utresebiljett måste kunna uppvisas. Passet ska vara giltigt 6 månader efter hemkomst.

USA: De flesta skandinaviska medborgare åtnjuter visumfrihet såvida man inte varit straffad, varit medlem i vissa kommunistiska organisationer, besökt Iran, Irak, Libyen, Somalia, Syrien eller Sudan de senaste fem åren eller innehar dubbelt medborgarskap och att vistelsen inte överskrider 90 dagar. I dessa fall ska visum sökas.
Varje resenär som ej behöver visum ska anmäla sin ankomst till USA minst 72 timmar före avresa med en s k ESTA
Detta görs online via hemsidan https://esta.cbp.dhs.gov. Längst upp till höger väljer du "svenska" och fyller därefter i formuläret. Godkännande kommer som regel direkt och gäller för obegränsat resande under två år med samma pass. Avgiften är 14 USD och betalas med kreditkort. Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Vid incheckning kontrolleras att resenären har en godkänd ESTA från den informationen som avlästs elektroniskt från passet. Vid byte av pass måste därför en ny ESTA-ansökan göras. Resenärer som innehar dubbelt medborgarskap och/eller med nationalitet som kräver visum har själv ansvar att kontrollera nödvändiga formaliteter om inresekrav. OBS: USA har infört strängare regler för inresa i pandemitider.