Tour Pacifics reseförsäkring

Reseförsäkringar

Anledningen till att vi rekommenderar våra kunder att lösa en separat reseförsäkring är våra erfarenheter från verkliga livet. Det händer alltid saker när man är ute och reser och ju längre tid man är borta ju större är risken för att något skall hända. 

En reseförsäkring som hjälper dig när det behövs!
Sjukdomar och olycksfall utomlands kan kostar stora belopp och kan rasera din ekonomi. Hemförsäkringarna har ofta ett begränsat skydd och ersättningsnivå. Detta gäller även de villkor som ingår i kortföretagens reseförsäkringar.

Kontakta Tour Pacific för detaljerad förteckning av reseförsäkringens innehåll eller för att beställa informationsbroschyr. Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkringar som vi tycker har den mest heltäckande reseförsäkringen för resenärer som reser långt bort. 

Goudas "Komplement till hemförsäkringen" är speciellt utformad för att komplettera hemförsäkringens reseskydd. Med denna försäkring i bagaget står Gouda för alla självrisker som kan komma upp under en resa. Du kan få ersättning för förlorade semesterdagar om du har oturen att bli sjuk. Försäkringen innehåller även återbetalning av aktivitetskostnad/utflykt, hjälp att komma i kapp sin resa, flyg- & bagageförsening på både ut- och hemresan.
Om du saknar en hemförsäkring eller önskar ett bättre reseskydd rekommenderar vi att du tecknar Goudas Heltäckande reseförsäkring. Försäkringen gäller alltid helt utan självrisk. 

Kontakta oss på Tour Pacific för hjälp med att teckna försäkringen.