Res tryggt med Tour Pacific

Resegaranti - trygghet för dig som resenär!

Tour Pacific Scandinavia AB har ställt en resegaranti till Kammarkollegiet på SEK 2.300.000 - 4.600.000 (2015). 2,3 mkr är vår grundgaranti som gäller under hela året. Under vår högsäsong aug - jan har vi ytterligare säkerheter garanterade, som högst totalt 4,6 mkr.

Alla reseföretag i Sverige är ålagda enligt lag att ställa resegaranti till staten som administreras av Kammarkollegiet. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Utländska reseföretag som marknadsför sina paketresor i Sverige behöver inte ställa någon svensk resegaranti. Detta gäller även nordiska reseföretag, där har svenska resenärer inget särskilt skydd.

Viktigt att veta om Resegarantier


Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor


En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner: 

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet. 

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

Önskar du kontakta dem, så når du dem på 08 – 700 08 00 eller på www.kammarkollegiet.se/resegarantier.