Hållbart resande

Hållbart resande

Det är vår ambition som researrangör att bidra till en positiv och hållbar utveckling på våra resmål. Vi strävar efter att vara en arrangör som i möjligaste mån tar hänsyn till miljö, respekterar kultur och lokala sedvänjor samt främjar den lokala ekonomin, både direkt och på lång sikt. En hållbar turistindustri är till gagn för befolkningen på våra resmål då den skapar arbetstillfällen och skatteintäkter och bidrar till en bättre tillvaro på plats.

Vi vill också motverka en del av turismens baksida, som t ex barnarbete och övergrepp mot barn. Tour Pacific  har genom åren stött ett  flertal organisationer och projekt som t ex Reseindustrins Barnfond New Hope och Ecpat. Vi har även sponsrat ett flertal välgörenhetsprojekt (insamlings- och auktionsgalor) som t ex Stiftelsen för Östersjölaxen och Project Playground de senaste åren.