Tour Pacifics avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring

Med Goudas avbeställningsförsäkring kan du få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Förutom själva resan med flyg och hotell försäkrar du också andra resekostnader som transfer, evenemang, specifika aktiviteter och liknande. Avbeställningsförsäkringen gäller helt utan självrisk. Försäkringen kostar 7% av resans pris på resor upp till 250 000kr. För resor som överstiger 250 000kr är premien på det överstigande beloppet 9% (dvs på 250 001kr - 500 000kr).


Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av någon av följande orsaker:

• Om du eller andra i resesällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
• Om någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
• Försäkringen ersätter om du skulle insjukna i covid-19 innan avresa
• Oväntad uppsägning på din tillsvidareanställning 

Vi erbjuder ett avbeställningsförsäkring via försäkringsbolaget Gouda som skyddar dig mot kostnader vid avbokning före avresa. Ett intyg måste alltid kunna uppvisas. Avbeställningsförsäkringen kan endast beställas vid bokningstillfället eller innan du har gjort någon inbetalning. Det kan inte beställas därefter, inte heller väljas bort när det väl är betalt.

Kontakta oss på Tour Pacific för mer information om försäkringen eller teckna din avbeställningsförsäkring här

Ladda ner information om Goudas Avbeställningsförsäkring här